TitConn Bilişim Teknoloji Makina İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ.

 

TitConn 2017 Yılı Ocak ayı itibariyle kurulmuştur. Kuruluş amacı Bilişim Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon, Yazılım ve Tasarım alanlarında ihtiyaçlara yönelik teknoloji üreterek ve üretim sonrası pazarlayarak ticari faaliyetlerini sürdürmektir.

Misyonumuz

Amatör bir ruh ile profesyonelliği birleştirerek, çalıştığımız sektörün her alanında, yurt içinde ve yurt dışında, güvenilir ve kaliteli hizmet verebilecek, tanınan ve sektör otoritesine sahip bir kuruluş olmaktır.

Vizyonumuz

Hizmet verdiğimiz sektörlerde, teknolojinin getirdiği tüm imkanları kullanan, teknolojiyi üreten, güvenilir, iş odaklı ve kaliteli hizmet veren, çalışanlarının haklarına saygılı, sektöründe nitelikli çalışanlar yetiştiren, yenilikçi ve sürekli kendini geliştiren bir kuruluş olmaktır.

 

Kalite Politikamız

TitConn’un vizyonu doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan, kolay satın alınabilir ve kullanılabilir, güvenilir ürünleri geliştirir, üretir ve satış sonrası hizmet veririz.

• Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

• Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,

• İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,

• Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,

• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi

yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

 

Çevre Politikamız

TitConn ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çevre dostu ürünler üretiriz.

• Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması

• Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması

• Tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması

• Kirliliğin kaynağında önlenmesi

• Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması

yönünde faaliyetlerimizi Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

TitConn ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratırız.

• Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin  analiz edilerek minimize edilmesi

• İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi

• Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılması

yönünde faaliyetlerimizi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe iş sağlığı ve güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

 

Enerji Politikamız

TitConn ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar,sürekli gelişmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemi dahlinde ve gerekli kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi gerçekleştiririz.

  • Ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması
  • Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimli teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesi
  • Dünyada ‘en verimli’ ürünler üretmede sektöre örnek olunması
  • Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimliliği gözetilmiş ürün ve hizmetlerin temini
  • Doğal kaynak tüketimi ve enerji verimliliği konusunda çalışanların ve toplumun bilincinin artırılması

yönünde faaliyetlerimizi Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.